wtorek, 26 lutego 2013

Trójstyk Wisztyniec

Trójstyk granic Polsko-Rosyjsko-Litewskiej. Dwumetrowy monolit z różowego granitu, wytoczony i wypolerowany. Na nim znajdują się złote godła państw. Czerwony linie ułożone z kostki wskazują kierunki przebiegu granic międzypaństwowych.
Przed posadowieniem trójstyk był wyznaczony przez każde z państw niezależnie, więc wyznaczone punkty znajdowały się o 20 metrów od siebie.
Realizacja – 2010.

piątek, 15 lutego 2013

„Kamień we współczesnym budownictwie”, Kazimierz Biszta,

Przypadkiem trafiłem na książkę z zakresu kamieniarstwa. Z uwagi na sporadyczne zainteresowanie autorów tą tematyką, bez zbędnej zwłoki zamówiłem tą pozycję w sklepie wysyłkowym.

Dzisiaj listonosz oddał ją w moje ręce. Spragniony lektury i teoretycznego dokształcenia własnej praktyki otworzyłem dzieło. Po chwili miałem wrażenie deja vu. Skądś znam te słowa, te zdjęcia, te szkice. Kluczem dla mnie był rozdział o brukarstwie. Specyficzne sformułowania i dobór słów skierował mnie do artykułów p. Myczkowskiego z 2003 roku. Okazało się, że praktycznie cały rozdział w książce pokrywa się z artykułem w ŚK. Bardzo dziwne. Czy to p. Myczkowski był takim draniem, że skopiował kawałek książki, która nie została jeszcze wydana?

Z odpowiedzią przyszła mi szafa ze starymi numerami ŚK. Losowo wybierane z niej dawne numery potwierdzały moje przeczucie – kolejne numery „Świata Kamienia” to przedruki książki p. Biszty!!! Sprawę jednak komplikuje sytuacja, że numery ŚK są nieco starsze, niż książka...

Poniżej kilka przykładów podobieństw:

”Świat Kamienia”, Nr 1 (14), 2002, „Optymalne parametry cięcia kamienia narzędziami diamentowymi” S. Kukiałka
„Praktyka przemysłowa i badania laboratoryjne wykazały związek między granulacją proszku diamentowego a wydajnością cięcia, wielkością zużycia narzędzia diamentowego oraz rodzajem obrabianego kamienia. W czasie cięcia granitu i sjenitu najwyższe wydajności cięcia i najniższe wskaźniki zużycia segmentów diamentowych uzyskano przy stosowaniu proszku diamentowego o granulacji 250 - 425. Natomiast w czasie cięcia marmuru i wapienia najlepsze rezultaty uzyskano przy użyciu proszku diamentowego o granulacji większej niż 420.”

na str 161 „Kamień we współczesnym budownictwie” czytamy:

„Praktyka przemysłowa i badania laboratoryjne wykazały związek między granulacją proszku diamentowego a wydajnością cięcia, wielkością zużycia narzędzia diamentowego oraz rodzajem obrabianego kamienia. W czasie cięcia granitu i sjenitu najwyższe wydajności cięcia i najniższe wskaźniki zużycia segmentów diamentowych uzyskano przy stosowaniu proszku diamentowego o granulacji 250 - 425. Natomiast w czasie cięcia marmuru i wapienia najlepsze rezultaty uzyskano przy użyciu proszku diamentowego o granulacji większej niż 420.”

W ”Świat Kamienia”, Nr 4 (47), 2007, „Płomieniowanie – żywioł w pracy” Z. Kalinowski:


„Podstawą dobrego płomieniowania jest więc odpowiedni skład chemiczny materiału i właściwie dobrana temperatura płomienia, którym oddziałuje się na kamienny materiał. Przedział, w jakim powinna się ona mieścić, wyznaczają wielkości 1280 oC - 1360 oC. Jakie przyczyny stoją za takim obostrzeniem? Otóż przekroczenie wyznaczonego progu w górę (drastycznie wygląda to po uzyskaniu temperatury wyższej od 1410 oC) spowoduje pęknięcie obrabianej płyty.”

na str 168 „Kamień we współczesnym budownictwie” czytamy:

„Podstawą dobrego płomieniowania jest więc odpowiedni skład chemiczny materiału i właściwie dobrana temperatura płomienia, którym oddziałuje się na kamienny materiał. Przedział, w jakim powinna się ona mieścić, wyznaczają wielkości 1280 oC - 1360 oC. Jakie przyczyny stoją za takim obostrzeniem? Otóż przekroczenie wyznaczonego progu w górę (drastycznie wygląda to po uzyskaniu temperatury wyższej od 1410 oC) spowoduje pęknięcie obrabianej płyty.”

W ”Świat Kamienia”, nr 5 (24), 2003, „Polskie sjenity - najlepszy materiał nagrobkowy i elewacyjny”, J. Maślaniec

„Są one przy tym stosunkowo łatwe w obróbce i polerowaniu, przyjmują silny i trwały połysk. Szczególnie cenny jest drobnoziarnisty sjenit z Przedborowej, nadający się przede wszystkim na cokoły, portale, stopnie, elewacje i stanowiący najlepszy krajowy materiał nagrobkowy, przewyższający atrakcyjnością barwy i wytrzymałością materiały pochodzące z importu. Po wypolerowaniu uzyskuje piękną ciemnoszarą, prawie czarną barwę z równomiernie rozmieszczonymi drobnymi ziarenkami białawego skalenia.”

na str 49 „Kamień we współczesnym budownictwie” czytamy:

„Są one przy tym stosunkowo łatwe w obróbce i polerowaniu, przyjmują silny i trwały połysk. Szczególnie cenny jest drobnoziarnisty sjenit z Przedborowej, nadający się przede wszystkim na cokoły, portale, stopnie, elewacje i stanowiący najlepszy krajowy materiał nagrobkowy, przewyższający atrakcyjnością barwy i wytrzymałością materiały pochodzące z importu. Po wypolerowaniu uzyskuje piękną ciemnoszarą, prawie czarną barwę z równomiernie rozmieszczonymi drobnymi ziarenkami białawego skalenia.”

W „Świat Kamienia”, nr 5 (24), 6 (25), 2003, „Brukowanie kamieniem”, T. Myczkowski”:

„kostki granitowej nie można wysypać na podbudowę i walcować aż się „sama ułoży", wymaga umiejętnego „sposobu wbudowania"
kostka granitowa jest materiałem, który można łupać tylko zgodnie z wewnętrzną strukturą materiału, cięcie jej jest trudne i kosztowne, należy więc tak układać kostkę, aby wyeliminować potrzebę przycinania elementów skrajnych i wykorzystać cały asortyment nieregularnej kostki;
kostka granitowa jest z natury materiałem ciężkim i dodatkowa segregacja na placu budowy
utrudnia, a nawet uniemożliwia organizację pracy - układ powinien umożliwiać wbudowanie
wszystkich kostek.”

Na str 107 „Kamień we współczesnym budownictwie” czytamy:

„kostki granitowej nie można wysypać na podbudowę i walcować aż się „sama ułoży", wymaga umiejętnego „sposobu wbudowania"
kostka granitowa jest materiałem, który można łupać tylko zgodnie z wewnętrzną strukturą materiału, cięcie jej jest trudne i kosztowne, należy więc tak układać kostkę, aby wyeliminować potrzebę przycinania elementów skrajnych i wykorzystać cały asortyment nieregularnej kostki; 
kostka granitowa jest z natury materiałem ciężkim i dodatkowa segregacja na placu budowy utrudnia, a nawet uniemożliwia organizację pracy - układ powinien umożliwiać wbudowanie wszystkich kostek.”

Zamieszczone powyżej podobieństwa są tylko i wyłącznie losowym wybraniem cytatów „podobnych” z obu publikacji, oczywiście fragmenty są znacznie dłuższe i obejmują praktycznie całe artykuły. Po pobieżnym jedynie przeglądnięciu książki mam dziwne wrażenie, że w książce znajdziemy tylko i wyłącznie fragmenty przekopiowane ze „Świata Kamienia”, które poukładano w dosyć chaotyczny sposób.

Dla uściślenia w literaturze znajdziemy spis numerów „Świata Kamienia”, jednak w samym tekście książki nie ma cudzysłowów wskazujących kopiowania słów napisanych przez innych.

Czy nie powinno się napisać w przedmowie, iż jest to praca wspólna, bo pewnym jest, że p. Biszta jest autorem spisu treści...

K. Biszta, „Kamień we współczesnym budownictwie”, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2011

wtorek, 12 lutego 2013

Definicja płyty chodnikowej za EN 1341

Płyta chodnikowa z kamienia naturalnego - każdy element z kamienia naturalnego wykorzystywany jako materiał do nawierzchni drogowych, którego szerokość nominalna przekracza 150 mm i na ogół jest dwukrotnie większa od grubości.