poniedziałek, 21 listopada 2016

Marmury i bazalty u betoniarzy

W trakcie Targów Stone, na stoisku producenta betonu było kilka wyrobów o nazwach kamiennych - marmur, dolomit, granit, bazalt. Czy to nie jest przypadkiem nadużycie i wprowadzanie klienta w błąd?
O nagrobkach na Targach w Poznaniu

Na Targach Stone na stoisku Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej ankietowaliśmy w sprawie stworzenia normy branżowej "Produkcja i montaż nagrobków". Okazało się, że potrzeba powstania takiego dokumentu odniesienia jest wielka. Zachęcaliśmy odwiedzających Targi do zabrania głosu w tej sprawie. 
Najwięcej emocji powstało przy określaniu terminologii - w jednym przypadku prawie doszło do rękoczynu :) Powstała tablica z nazwami. Może jeszcze jakieś inne nazwy u Was funkcjonują?

środa, 21 września 2016

Nowe wydanie normy EN 12440 „ Kamień naturalny – Kryteria mianownictwa” - podsumowanie ankiety

Do dzisiaj prosiłem o wysłanie ankiety. Zgłoszonych zostało 12 kamieni. W tym: 
  • 5 granitów (3 strzegomskie, 2 strzelińskie),
  • 3 piaskowce,
  • 4 wapienie
Słabo wygląda aktywność w tym względzie branży. Czeka mnie sporo pracy. Mam nadzieję, że o wielu kamieniach nie zapomniałem.... 

czwartek, 1 września 2016

Nowe wydanie normy EN 12440 „ Kamień naturalny – Kryteria mianownictwa”


Szanowni Państwo,
w KT 108 ds Kruszyw i Kamienia Naturalnego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwa proces opiniowania związanego z wprowadzeniem nowego wydania europejskiej normy EN 12440 „Kamień naturalny - kryteria mianownictwa.”

Norma ta podaje sposób opisu kamieni naturalnych tak, aby informacja była przekazywana do klienta w sposób usystematyzowany i jednoznaczny. Integralną częścią tego dokumentu jest również Załącznik A „Tradycyjne nazwy europejskich kamieni naturalnych”, w którym znajduje się lista pozyskiwanych kamieni naturalnych posegregowanych według kraju wydobycia. Obecnie na liście znajdują się materiały z 21 krajów europejskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo.

Jak Państwo pewnie zauważyli nie ma informacji na temat polskich kamieni, co negatywnie wpływa na postrzeganie naszej branży wśród zagranicznych partnerów.

Obecnie jest możliwość dołączenia do Załącznika A normy EN 12440 listy polskich kamieni naturalnych. Wiąże się to jednak z koniecznością wykonania pracy polegającej na zebraniu tych informacji, posegregowanie, uporządkowanie i ich sprawdzenie.
Jako członek KT 108 PKN zajmę się tymi czynnościami. Proszę jednak o dostarczenie informacji o znanych polskich kamieniach naturalnych wykorzystywanych w kamieniarstwie. Brak dostarczenia informacji może się wiązać z pominięciem w spisie krajowych kamieni.

Jako załącznik przesyłam ankietę, którą wypełnioną proszę o przesłanie do dnia 20.09.2016 na adres mailowy firlej@stoneconsulting.pl lub fax 74 660 46 33.
W przypadku pytań proszę o kontakt. 


środa, 31 sierpnia 2016

Kamieniarstwo tysiąca i jednej nocy

W pierwszą środę miesiąca, 07. września o godz. 18.00, zapraszamy wszystkich kamieniarzy i ludzi branży kamieniarskiej, do sali konferencyjnej CAS KARMEL, na comiesięczne spotkanie przy kawie i ciastku. Tematem wrześniowym jest "KAMIENIARSTWO TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY" czyli fotograficzna relacja Moniki Wilk-Lechniak z lipcowego wyjazdu polskich kamieniarzy do Iranu. Wyjazd miał charakter misji gospodarczej i odbywał się na zaproszenie irańskich organizacji kamieniarskich. Strzegomskie środowisko reprezentowane było przez autorkę prelekcji oraz panów Bogusława i Tomasza Solimów.
Oprócz wspomnień z Iranu, poruszymy również temat jesiennego kongresu ZPBK oraz listopadowych Targów Stone w Poznaniu. Spotkanie jest też doskonałą okazją do integracji środowiska, wymiany informacji i kuluarowych rozmów.
Do zobaczenia w Karmelu!

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

XV Kongres Kamieniarski


XV Kongres Kamieniarski ZPBK odbędzie się w dniach 14-16.10.2016 roku w Chęcinach pod Kielcami. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, ponieważ właśnie tam mieści się, należące do Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Malowniczo położony, w nieczynnym kamieniołomie, kompleks pięciu budynków był wielokrotnie nagradzany w konkursach architektonicznych. W pierwszym dniu kongresu uczestnicy zajmą się omówieniem bieżących spraw Związku a także będą mieli do wyboru udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy dotyczyć będzie wypracowania wytycznych do stworzenia wewnętrznej, branżowej normy wykonywania nagrobków. Drugi panel ma dotyczyć, wchodzącego w życie od 01. stycznia 2017 roku, kolejnego etapu wdrażania dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, w kontekście wykonywania i montażu kamiennych elewacji.  Drugi dzień kongresu poświęcony będzie na wizyty studyjne. Najpierw uczestnicy zwiedzą Zakład Kamieniarski Przywała w Chęcinach, spotkają się z właścicielami i zapoznają z profilem produkcji. Następnie udadzą się do Klasztoru Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium na Świętym Krzyżu gdzie przedstawiciele firmy Furmanek, wykonawcy prac konserwacyjno-budowlanych, oprowadzą uczestników po odremontowanym a częściowo odbudowanym obiekcie.  Ze Świętego Krzyża przejadą do Kielc aby obejrzeć najciekawsze kamieniarsko obiekty stolicy województwa. Przez cały dzień przewodnikiem będzie Jerzy Jędrychowski, autor m.in. książki „Kamień w architekturze regionu świętokrzyskiego”. Na ostatni dzień zaplanowano fakultatywne wycieczki do zamku w Chęcinach i kamieniołomu Zygmuntówka. Kongres jest doskonałą okazją do spotkania kamieniarzy z całej Polski, wymiany opinii, poglądów i informacji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

wtorek, 16 sierpnia 2016

i znów źle pojechałem...

Znów norma EN 12440 mnie zawiodła...Zamiast w okolice Szydłowca dojechałem "za Jaśkiem do Śląska"

czwartek, 28 lipca 2016

Nakrywa na mur - wizytówka miasta?

Z uwagi na chęć podreperowania kondycji fizycznej postanowiłem więcej czasu spędzać na stadionie miejskim. Założenie oczywiście wspaniałe, problem jednak na tym polega, że ciężko sobie wyobrazić, aby stan kondycji wzrastał wskutek robienia zdjęć granitowi.
Co takiego ciekawego na stadionie możemy zobaczyć ? Makabryczną jakość wykonania i montażu nakrywki granitowej na murek. 
Osobiście bardzo mnie ciekawi sprawa samego odbioru takiego badziewia przez inspektora. 

Po kolei. 

1. Brak ofazowania krawędzi. Spodnia krawędź jest poszarpana, górna krawędź przez brak nałożenia fazy jest narażona na łatwiejsze zniszczenie. 

2, Część płyt nie została docięta i pozostały znaczne ślady piłowania. Czy nie można było przeszlifować kamieniem? 


3. Przy opukiwaniu płyty są głuche, co świadczy o braku ich podparcia przez zaprawę montażową lub o odspojeniu. Płyty ułożone na bardzo grubej warstwie, która popękała. Nie można było dać dodatkowej warstwy kamienia murowego? 


4. Spękanie materiału. Na tak zwanej myszce pojawiły się spękania. Po pierwszej lepszej zimie element się w tym miejscu rozpadnie. Obecnie jest mocno osłabiony.

5. Ubytki przy stykach płyt i różnice grubości elementów. Kalibrowanie na boczkarkach części widocznej to nie lot w kosmos. Dodatkowo przy łączeniach pozostawianie obić jest karygodne. 
6. Zabrudzenia z betonu po montażu. Brak słów. 
7. Rudzenie materiału. Nie będę wskazywał przypuszczeń do pochodzenia materiału, ale rudzenie po roku użytkowania to nie jest zdrowy objaw i świadczy o zastosowaniu najtańszego z możliwych granitów strzegomskich. 8. Montaż z dziwnym nawisem. Z tyłu płyta wisi w powietrzu. Jest to cienka płyta, więc nie wróże takiemu rozwiązaniu trwałości. 
W całej tej sytuacji należy pamiętać, że obiekt powstał w latach 30 XX wieku i przetrwał kilkadziesiąt lat. Ile przetrwa jego przebudowa? 

I podstawowe pytanie: GDZIE BYŁ INSPEKTOR ?

Pamiętajmy, że stadion przyciąga wielu przyjezdnych, którzy widząc w jaki sposób stosuje się kamień w Granitowym Sercu Polski zrezygnują z tego materiału.

wtorek, 26 lipca 2016

Kamieniarstwo i kamieniołomy na starej fotografii

Zapraszamy wszystkich ludzi branży kamieniarskiej, bez względu na przynależność związkową, na spotkanie przy kawie i rzutniku!
W środę, 03. sierpnia o godz. 18.00, w sali konferencyjnej CAS KARMEL w Strzegomiu, odbędzie się prezentacja multimedialna, którą poprowadzą: historyk - dr Marek Żubryd oraz kamieniarz, zbieracz przedwojennych pocztówek i zdjęć ze Strzegomia - Jacek Kałuża. Temat "Kamieniarstwo i kamieniołomy na starej fotografii". W trakcie spotkania będzie można zobaczyć unikalne, często nigdzie nie publikowane, kamieniarskie zdjęcia, pocztówki i archiwalia z czasów przedwojennych.
Drzwi otwarte oraz kawa i ciastko dla każdego kamieniarza. Zapraszamy!


poniedziałek, 13 czerwca 2016

Zaproszenie Klastra - Kamienie Przyjaźni

18. czerwca na Rynku w Strzegomiu przygotujemy pierwsze strzegomskie KAMIENIE PRZYJAŹNI. Klaster Kamieniarski oraz gmina Strzegom, zapraszają wszystkich mieszkańców, a szczególnie kamieniarzy do wspólnej zabawy przy tworzeniu Kamieni Przyjaźni.
Pomysł przywędrował do nas z małej gminy Slatina w Czechach, gdzie na corocznym festynie powstają Kamienie Przyjaźni (zwane Patnikami) już od 2011 roku. Wszystkie wykuwane są ręcznie, tradycyjnymi kamieniarskimi metodami. W Strzegomiu powstanie w tym roku 8 kamieni przypominających rozmiarami i kształtem słupki graniczne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na plac koło fontanny i dołączenie do wspólnego tworzenia tych Kamieni. Strzegomscy kamieniarze będą szczególnie mile widziani ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie.
Pierwszy Kamień zostanie zrobiony przez wójta Slatiny i jego pomocników, tym samym zostaną nam przekazane oficjalnie prawa i pomysł. Kamieniarze ze Strzegomia przygotują dla Slatiny Kamień nr 2. Kamienie nr 3 i 4 wykonają dla siebie nawzajem Klastry kamieniarskie z Polski i Czech.
Cztery Kamienie Przyjaźni (5,6,7 i 8) zrobimy wspólnie z delegacjami miast partnerskich Strzegomia: Znojmo, Horice, Torgau i Podhajce. Te Kamienie zostaną wkopane w pobliżu pomnika Księżnej Anny, gdzie powstanie Skwer Miast Partnerskich.
Wykonujesz zawód kamieniarza? Nie powinno Cię zabraknąć z nami na strzegomskim Rynku 18.czerwca. Serdecznie zapraszamy!!!
środa, 8 czerwca 2016

Specyfikacja - gęstość kamienia.

W jednej specyfikacji mamy:

Chciałbym zobaczyć kamień, który spełni wymaganie gęstości objętościowej powyżej 2600 Mg/m³. Znaczy to tyle, że klocek 1m x 1m x 1m waży 2600 ton. Oczywiście komuś się kg z Mg pomyliły, ale jak teraz do tego ma inspektor podejść? w zasadzie powinien uwalić każdy materiał. 

Jeszcze jedno - zgodnie z EN 13755 (norma związana z nasiąkliwością) nakazuje przedstawiać wyniki z 1 miejscem po przecinku. Skąd zatem wymaganie 0,37 %? Może ma to przypadkiem związek z ograniczaniem konkurencji? ? ? Bardzo nieładnie panie projektancie.

środa, 20 kwietnia 2016

Nowe władze ZPBK

ZARZĄD:

1. Krzysztof Skolak - Prezes ZPBK
2. Jan Ziętek - Wice Prezes
3. Alfred Marian Sroka - Wice Prezes
4. Michał Firlej - Członek Zarządu
5. Jan Łobodziec - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Krzysztof Nowakowski - Przewodniczący
2. Wojciech Popielski - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Dariusz Karcz - Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA ARBITRAŻOWA:

1. Paweł Wojak - Przewodniczący
2. Roman Mitoraj - Członek Komisji Arbitrażowej
3. Antoni Młynarski - Członek Komisji Arbitrażowej
4. Marek Szalwa - Członek Komisji Arbitrażowej
5. Piotr Bartosz - Członek Komisji Arbitrażowe

środa, 9 marca 2016

Dalsze prace stolarskie

Pamiętacie artykuł w Kurierze Gdy stolarz zabiera się za kamieniarkę... ?
Dalsze prace montażowe tego samego pana. 
Moje uwagi: 
  • brak ofazowania kantów,
  • element poziomy i pionowe z innych materiałów,
  • na elementach polerowanych widoczne  krawędzie nieobrobione,
  • płyta o grubości 2 cm daleko wystaje poza swoje podparcie - niewątpliwie ulegnie zniszczeniu. Kwestia kiedy i czy komuś się nie stanie krzywda.
Znów się czepiam?


poniedziałek, 22 lutego 2016

Strzegom kamieniołomy - widok z góry


Badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy do fugowania EPIFUGABadanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy do fugowania EPIFUGA - www.fugidobruku.pl

Wytrzymałość zaprawy na zginanie jest określana przez trzypunktowe obciążanie stwardniałych, uformowanych w kształcie graniastosłupa próbek zaprawy (beleczek), aż do zniszczenia. Wytrzymałość zaprawy na ściskanie jest określana na obydwu połówkach beleczek uzyskanych w wyniku badania wytrzymałości na zginanie. Jeśli określenie wytrzymałości na zginanie nie jest wymagane, próbki do badania wytrzymałości na ściskanie mogą być uzyskane z beleczek w dowolny sposób, który nie będzie powodował uszkodzeń obu połówek poddawanych badaniu.

Muzyka pobrana z www.bensound.com