środa, 31 sierpnia 2016

Kamieniarstwo tysiąca i jednej nocy

W pierwszą środę miesiąca, 07. września o godz. 18.00, zapraszamy wszystkich kamieniarzy i ludzi branży kamieniarskiej, do sali konferencyjnej CAS KARMEL, na comiesięczne spotkanie przy kawie i ciastku. Tematem wrześniowym jest "KAMIENIARSTWO TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY" czyli fotograficzna relacja Moniki Wilk-Lechniak z lipcowego wyjazdu polskich kamieniarzy do Iranu. Wyjazd miał charakter misji gospodarczej i odbywał się na zaproszenie irańskich organizacji kamieniarskich. Strzegomskie środowisko reprezentowane było przez autorkę prelekcji oraz panów Bogusława i Tomasza Solimów.
Oprócz wspomnień z Iranu, poruszymy również temat jesiennego kongresu ZPBK oraz listopadowych Targów Stone w Poznaniu. Spotkanie jest też doskonałą okazją do integracji środowiska, wymiany informacji i kuluarowych rozmów.
Do zobaczenia w Karmelu!

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

XV Kongres Kamieniarski


XV Kongres Kamieniarski ZPBK odbędzie się w dniach 14-16.10.2016 roku w Chęcinach pod Kielcami. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, ponieważ właśnie tam mieści się, należące do Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Malowniczo położony, w nieczynnym kamieniołomie, kompleks pięciu budynków był wielokrotnie nagradzany w konkursach architektonicznych. W pierwszym dniu kongresu uczestnicy zajmą się omówieniem bieżących spraw Związku a także będą mieli do wyboru udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy dotyczyć będzie wypracowania wytycznych do stworzenia wewnętrznej, branżowej normy wykonywania nagrobków. Drugi panel ma dotyczyć, wchodzącego w życie od 01. stycznia 2017 roku, kolejnego etapu wdrażania dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, w kontekście wykonywania i montażu kamiennych elewacji.  Drugi dzień kongresu poświęcony będzie na wizyty studyjne. Najpierw uczestnicy zwiedzą Zakład Kamieniarski Przywała w Chęcinach, spotkają się z właścicielami i zapoznają z profilem produkcji. Następnie udadzą się do Klasztoru Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium na Świętym Krzyżu gdzie przedstawiciele firmy Furmanek, wykonawcy prac konserwacyjno-budowlanych, oprowadzą uczestników po odremontowanym a częściowo odbudowanym obiekcie.  Ze Świętego Krzyża przejadą do Kielc aby obejrzeć najciekawsze kamieniarsko obiekty stolicy województwa. Przez cały dzień przewodnikiem będzie Jerzy Jędrychowski, autor m.in. książki „Kamień w architekturze regionu świętokrzyskiego”. Na ostatni dzień zaplanowano fakultatywne wycieczki do zamku w Chęcinach i kamieniołomu Zygmuntówka. Kongres jest doskonałą okazją do spotkania kamieniarzy z całej Polski, wymiany opinii, poglądów i informacji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

wtorek, 16 sierpnia 2016

i znów źle pojechałem...

Znów norma EN 12440 mnie zawiodła...Zamiast w okolice Szydłowca dojechałem "za Jaśkiem do Śląska"