środa, 21 września 2016

Nowe wydanie normy EN 12440 „ Kamień naturalny – Kryteria mianownictwa” - podsumowanie ankiety

Do dzisiaj prosiłem o wysłanie ankiety. Zgłoszonych zostało 12 kamieni. W tym: 
  • 5 granitów (3 strzegomskie, 2 strzelińskie),
  • 3 piaskowce,
  • 4 wapienie
Słabo wygląda aktywność w tym względzie branży. Czeka mnie sporo pracy. Mam nadzieję, że o wielu kamieniach nie zapomniałem.... 

czwartek, 1 września 2016

Nowe wydanie normy EN 12440 „ Kamień naturalny – Kryteria mianownictwa”


Szanowni Państwo,
w KT 108 ds Kruszyw i Kamienia Naturalnego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwa proces opiniowania związanego z wprowadzeniem nowego wydania europejskiej normy EN 12440 „Kamień naturalny - kryteria mianownictwa.”

Norma ta podaje sposób opisu kamieni naturalnych tak, aby informacja była przekazywana do klienta w sposób usystematyzowany i jednoznaczny. Integralną częścią tego dokumentu jest również Załącznik A „Tradycyjne nazwy europejskich kamieni naturalnych”, w którym znajduje się lista pozyskiwanych kamieni naturalnych posegregowanych według kraju wydobycia. Obecnie na liście znajdują się materiały z 21 krajów europejskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo.

Jak Państwo pewnie zauważyli nie ma informacji na temat polskich kamieni, co negatywnie wpływa na postrzeganie naszej branży wśród zagranicznych partnerów.

Obecnie jest możliwość dołączenia do Załącznika A normy EN 12440 listy polskich kamieni naturalnych. Wiąże się to jednak z koniecznością wykonania pracy polegającej na zebraniu tych informacji, posegregowanie, uporządkowanie i ich sprawdzenie.
Jako członek KT 108 PKN zajmę się tymi czynnościami. Proszę jednak o dostarczenie informacji o znanych polskich kamieniach naturalnych wykorzystywanych w kamieniarstwie. Brak dostarczenia informacji może się wiązać z pominięciem w spisie krajowych kamieni.

Jako załącznik przesyłam ankietę, którą wypełnioną proszę o przesłanie do dnia 20.09.2016 na adres mailowy firlej@stoneconsulting.pl lub fax 74 660 46 33.
W przypadku pytań proszę o kontakt.