środa, 20 kwietnia 2016

Nowe władze ZPBK

ZARZĄD:

1. Krzysztof Skolak - Prezes ZPBK
2. Jan Ziętek - Wice Prezes
3. Alfred Marian Sroka - Wice Prezes
4. Michał Firlej - Członek Zarządu
5. Jan Łobodziec - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Krzysztof Nowakowski - Przewodniczący
2. Wojciech Popielski - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Dariusz Karcz - Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA ARBITRAŻOWA:

1. Paweł Wojak - Przewodniczący
2. Roman Mitoraj - Członek Komisji Arbitrażowej
3. Antoni Młynarski - Członek Komisji Arbitrażowej
4. Marek Szalwa - Członek Komisji Arbitrażowej
5. Piotr Bartosz - Członek Komisji Arbitrażowe