czwartek, 1 czerwca 2023

Wystawa pokonkursowa "PRAKTYKA GÓRNIKA"

 

W Zespole Szkół w Strzegomiu prowadzone jest kształcenie zawodowe tak, aby przygotować młodzież do życia we współczesnym świecie, do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Prowadzona jest nauka w technikum (technik górnictwa odkrywkowego, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk) oraz w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA w klasach wielozawodowych (np. kamieniarz, górnik, fryzjer, stolarz, cukiernik, ślusarz, elektryk, monter instalacji sanitarnych, dekarz itp.).
W okolicach Strzegomia znajduje się duże nagromadzenie kamieniołomów, zakładów obróbczych i przeróbczych, co stało się motorem do podjęcia kształcenia w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego tak, aby zapewnić dopływ kadry do zakładów górniczych.
W trakcie swojej edukacji uczniowie pozyskują wiedzę z zakresu geologii, maszyn górniczych, prawa geologicznego i górniczego, technologii eksploatacji złóż, przeróbki kopalin, rekultywacji terenów pogórniczych i nauk wspomagających. Jest to zatem bardzo rozwijający i interdyscyplinarny kierunek umożliwiający podjęcie ciekawych wyzwań zawodowych.
Przyszli górnicy dwukrotnie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w celu poznania „od środka” funkcjonowania zakładów górniczych. W tym roku ogłoszono w Zespole Szkół konkurs fotograficzny „PRAKTYKA GÓRNIKA”. Uczniowie z IV klasy na bieżąco dokumentowali przebieg swoich praktyk i zaprezentowali efekty swojej pracy przed ogółem uczniów klas górniczych. Poziom wykonanych prac i prezentacji był bardzo wysoki.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I MIEJSCE
Ewa Lipińska i Adam Kiełbasa
II MIEJSCE
Filip Fudała i Szymon Strzesak

piątek, 12 sierpnia 2022

W ZWIĄZKU Z …UWAGA! POSZUKUJEMY REPREZENTANTA POLSKI! (Krzysztof Skolak)

Warto rozpropagować.

Jeszcze w grudniu „w związku z…” wspominałem o Euroskills, czyli młodzieżowych mistrzostwach zawodów rzemieślniczych. Jak jeszcze wtedy planowano, impreza miała się odbyć w St. Petersburgu, ale ostatecznie z przyczyn wiadomych przywilej organizacji zabrano Rosji i powierzono Polsce.

Fakt organizacji tak prestiżowego wydarzenia w naszym kraju powinien nas, środowisko kamieniarskie, dodatkowo zdopingować do aktywnego uczestnictwa, które najlepiej wyrazi się w zgłoszeniu i przygotowaniu zawodnika, który będzie wraz z rówieśnikami z różnych krajów europejskich, rywalizował w konkurencji kamieniarskiej.


Więcej na : https://www.kurierkamieniarski.pl/artykuly/z-branzy/1471-w-zwizku-z-uwaga-poszukujemy-reprezentanta-polski.html

środa, 27 kwietnia 2022

XXVII WALNY ZJAZD PZK. 03-05. CZERWCA 2022XXVII Walny Zjazd Polskiego Związku Kamieniarstwa odbędzie się w Cedzynie pod Kielcami w dniach 03-05.czerwca 2022 roku. W piątek odbędą się obrady PZK i panel prelekcji branżowych. Na wieczór zaplanowano uroczystą kolację. W sobotę uczestnicy pojadą na całodniową wycieczkę autokarową. Dzień zakończy kolacja grillowa. Wyjazd gości zaplanowano na niedzielę po śniadaniu. 

Więcej - Strona Polskiego Związku Kamieniarstwa