poniedziałek, 21 listopada 2016

Marmury i bazalty u betoniarzy

W trakcie Targów Stone, na stoisku producenta betonu było kilka wyrobów o nazwach kamiennych - marmur, dolomit, granit, bazalt. Czy to nie jest przypadkiem nadużycie i wprowadzanie klienta w błąd?
O nagrobkach na Targach w Poznaniu

Na Targach Stone na stoisku Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej ankietowaliśmy w sprawie stworzenia normy branżowej "Produkcja i montaż nagrobków". Okazało się, że potrzeba powstania takiego dokumentu odniesienia jest wielka. Zachęcaliśmy odwiedzających Targi do zabrania głosu w tej sprawie. 
Najwięcej emocji powstało przy określaniu terminologii - w jednym przypadku prawie doszło do rękoczynu :) Powstała tablica z nazwami. Może jeszcze jakieś inne nazwy u Was funkcjonują?