środa, 19 czerwca 2013

Deklaracja Właściwości Użytkowych w kamieniarstwie c.d.

Zza Odry dochodzą do kamieniarzy ciekawe donosy. Tamtejsze urzędy rozpoczęły szeroką akcję na temat wdrażania Rozporządzenia 305/2011 w zakładach produkujących wyroby budowlane. W przypadku różnych braków w tym względzie firmy eksportujące wyroby budowlane mogą się liczyć z zakazem handlu w danym kraju wyrobami budowlanymi.
Pośrednicy, którzy działają na rynku niemieckim są widocznie bardziej uświadomieni i z wyprzedzeniem żądają od swoich polskich dostawców potwierdzenia na temat aktualizacji przepisów.
Niedawno do jednego z moich klientów doszła wiadomość z Landesdirektion Sachsen. Pozwolę sobie zacytować najlepszy fragment:
"Bitte legen Sie mir bis zum 05.07.2013 die Leistungserklärung für den von Ihnen hergestellten Mauerstein vor. Ich weise darauf hin, dass bei Nichtvorlage der Leistungserklärung der Handel mit diesem Bauprodukt in Deutschland unterbunden wird."
Generalnie chodzi o Deklaracje Właściwości Użytkowych na kamień murowy i ostrzeżenie, że może dojść do sytuacji zakazu wprowadzania do obrotu w tym kraju danego wyrobu.
Bardzo mnie osobiście ciekawi fakt, iż pomimo medialnej kampanii na temat nowego rozporządzenia w naszym środowisku jest znikome poruszenie....