piątek, 22 sierpnia 2014

Liczenie metrów kostki płomieniowanej

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kostkę surowo-łupaną zazwyczaj sprzedaje się "na tony". Z tony wychodzi jakaś ilość metrów, która jest uzależniona od wielkości kostki oraz szerokości zastosowanej fugi. 

Inaczej jednak mamy w przypadku kostki płomieniowanej. Osoby, dla których to jest nowość zazwyczaj dziwią się, że jednostką w rozliczeniach takiej kostki jest metr kwadratowy, bo jednak jest to kostka. Metoda produkcji (cięcie, nadawanie faktury, łupanie itd) narzuca jednak przyjęcie jednostki rozrachunkowej.

Kostka płomieniowana


Ciekawa jednak jest sprawa ze sposobem przyjmowania metrów. Mamy tu dwie szkoły, które przedstawię na przykładzie kostki o wymiarze licowym 10x10 cm. 
  1. w 1 m2 jest 100 szt
  2. w 1 m2 jest 83 szt
Wiele osób wskazuje, że użycie met. 2 jest naciągane. Co jednak leży u podstaw tej metody? 
FUGA. Tutaj podawana jest cena kostki, jaką potrzebujemy, aby wybrukować 1 m2 nawierzchni. Niektórzy nazywają to metrem efektywnym, inni nie nazywają tego wcale. Przyjęte zostało, że fuga ma szerokość 1 cm, stąd wychodzi określona liczba sztuk kostek w jednostce.Niebywałą zaletą tej metody jest łatwiejsze określenie kosztów inwestycji - inwestor podaje, że ma do zabrukowania około 300 m2 i wie szybko ile ma czego zamówić i ile to będzie kosztowało. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, że po zakończeniu inwestycji pozostawała niezabudowana kostka w ilości właśnie 20 %. Był to wynik nie wzięcia pod uwagę fugi przy planowaniu budowy. 
Ważna uwaga - w Niemczech w ten sposób dokonują się rozliczenia.