poniedziałek, 28 stycznia 2013

Definicje krawężników wg PN-EN 1343

krawężnik - element długości większej od 300 mm, powszechnie stosowany jako obramowanie drogi lub ścieżki

krawężnik wklęsły - krawężnik łukowy, z łukiem wklęsłym

krawężnik wklęsły - krawężnik łukowy, z łukiem wklęsłym

wtorek, 15 stycznia 2013

Co to jest kostka brukowa?

Kostka brukowa z kamienia naturalnego to mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych między 50 mm a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza grubość nominalna wynosi 50 mm.