sobota, 29 grudnia 2012

Jakie są normy na wyroby budowlane z kamienia?

Na wyroby budowlane z kamienia naturalnego obowiązują następujące normy:
  • PN-EN 1341 "Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • PN-EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • PN-EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz